AD, Avancerad Donationsutbildning, 31 maj-2 juni

Denna utbildning vänder sig till dig som är erfaren inom området och som önskar fördjupa dig i organdonationsprocessen. Utbildningen syftar till att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid donationsprocessen samt att hjälpa dig att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt. Under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment och ett stort fokus ligger på vikten av att arbeta i team.

Målgrupp:

Anestesi/IVA läkare eller sjuksköterska och som tidigare genomfört grundläggande utbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP.

Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.

Information om när och var Avancerad Donationsutbildning genomförs samt anmälan finner du via Vävnadsrådet.