Välkommen lagrådsremiss nu offentliggjord

Vi är många som i flera år sett fram emot ett tydliggjort regelverk som omgärdar arbetet med organdonation. Efter två statliga utredningar har äntligen Socialdepartementets…


0 Comments1 Minutes

Nationella Donationsmötet, 30-31 mars 2023

Varje år arrangeras ett nationellt donationsmöte med föreläsningar och workshops för de som arbetar med organ- och vävnadsdonation.


0 Comments1 Minute

DAS, DOSS & DUS-möte, datum kommer

Två gånger om året samlar vår regionalt donationsansvariga sjuksköterska alla sjuksköterskor med donationsuppdrag till möte. Detta möte ambulerar mellan de olika sjukhusen, som då…


0 Comments1 Minute

Regionalt OFO-möte, 29 november

Årligen träffas donationsansvariga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från intensivvården, inom ramen för samarbetet OFO Mellansverige. Dessa möten hålls omväxlande i…


0 Comments1 Minute

Regionalt donationsmöte Stockholm – Gotland, våren 2023

Varje vår hålls ett möte för samtliga donationsansvariga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare samt kontaktpersoner inom anestesi och operation.


0 Comments1 Minute