DAS, DOSS & DUS-möte, datum kommer

Två gånger om året samlar vår regionalt donationsansvariga sjuksköterska (RDAS) alla donationsansvariga sjuksköterskor (DAS) och undersköterskor (DUS) inom intensivvården samt regionens donationsspecialiserade sjuksköterskor (DOSS) till ett gemensamt möte. Detta möte ambulerar mellan de olika sjukhusen, som då utgör värdar för mötet med stöttning av RDAS.

Inbjudan med tid och plats skickas ut via RDAS.

Nästa möte planeras till våren 2023, sannolikt under maj månad. Berörda deltagare kommer att få separat inbjudan i god tid innan mötet. Saknar du inbjudan/mer information vänligen mejla oss.