Utbildning i Organdonation för läkare, den 5 december 2023

Mycket nytt har hänt inom donationsområdet de senaste åren; nytt regelverk, DCD och NRP för att nämna några. Vad får man göra? Vad bör man göra? Gör vi nytta? Hur går det för mottagarna? Hur kan vi bli bättre?

Vävnadsrådet har gjort om strukturen för donationsutbildningarna i landet med målet att utbildningsinnehållet ska vara mer likriktat, följa samma struktur osv. Utbildningsplatserna på de nationella grundläggande utbildningarna är dock begränsade och understiger utbildningsbehovet. RDc har därför initierat en regional utbildningsdag för läkare, med kunskapsinnehåll motsvarande Steg 2 i Vävnadsrådets utbildningstrappa, ”Fortsättningskurs i organdonation”.

Målgrupp: Kursen riktar sig primärt till legitimerade läkare inom intensivvården. Intresserade kollegor från andra specialiteter är dock också välkomna.

Observera att denna kurs är kostnadsfri – var god bortse därför från fältet ”fakturaadress” och ”kostnadsställe”.

Välkommen med din anmälan via nedan formulär, dock senast den 25 november!

Plats: Norrbackahuset NKS, Rehabsalen plan 01
Tid: 08:30-16:00