EDHEP, European Donor Hospital Education Programme, 16-17 mars

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter sörjande närstående och som har till uppgift att utreda inställningen till donation. Syftet med seminariet är att öka deltagarnas medvetenhet om hur deras egna erfarenheter kan prägla mötet med närstående i kris, samt träna den egna förmågan att ge svåra besked och samtala om donation. Du har störst behållning av seminariet om du har gått en grundläggande donationsutbildning innan. Seminariet bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare.

Målgrupp:

Seminariet vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

EDHEP genomförs flera gånger per år i olika regioner. Information om när och var EDHEP genomförs samt anmälan finner du via Vävnadsrådet.

I vår arrangeras EDHEP på Friiberghs Herrgård utanför Bålsta,
den 16-17 mars
den 11-12 maj