En donationsfrekvens som överträffar allas förväntningar

28 oktober, 2020

Fram till den 30 september i år hade hela 43 donatorer donerat organ i vår region. Av dessa var 5 DCD. Det är fler än någonsin under samma tidsperiod. För mer statistik läs här.

Detta kan inte betecknas med något annat än beundransvärt med tanke på den rådande pandemin och hur hårt drabbad regionen har varit. En stor eloge till alla er som har bidragit till att göra detta möjligt!

Det faktum att regionen lyckats med detta manar till eftertanke. RDc kommer att analysera vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom donationsfrekvensen, så som eventuella förändringar inom gruppen donatorer, arbetssätt och rutiner, personaltäthet etc. Denna analys kommer att genomföras genom granskning av registreringar i SIR (svenskt intensivvårdsregister) och i dialog med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt med intensivvårdschefer och chefläkare.

Orsakerna till den goda donationsfrekvensen kommer – vid sidan av fortsatt implementering av DCD – vara ett prioriterat tema på det möte som hälso- och sjukvårdsdirektören årligen kallar regionens intensivvårdschefer till i slutet av året. I början av år 2021 ämnar RDc redogöra för de slutsatser som kan dras.