Framgång för landets första SK-kurs i donation

16 november, 2022

Landets första SK-kurs i donation av organ och vävnader inom intensivvården är nu genomförd. Deltagarna fick ta del av teoretiska moment kring medicin, etik, religion, juridik och psykologi samt deltog vid simuleringar och rollspel. Deltagande läkare kom resande från Umeå i norr till Lund i söder och representerade anestesi- och intensivvård, neurologi och neurokirurgi.

Kursledningen vill framföra ett varmt tack till alla deltagare för deras stora engagemang under veckan, och även rikta ett tack till alla föreläsare och kollegor som bidrog till denna fina kurs. Vi ser fram emot att åter arrangera kursen hösten 2023. Anmälan kommer även denna gång att finnas på Socialstyrelsens portal för SK-kurser.

Slutligen – vi är så stolta och glada över deltagarnas fina utvärdering av kursen!

Tack