Framgångsrikt arbete med DCD fortsätter nu regionalt

28 oktober, 2020

Den 10 mars avslutade det nationella DCD-projektet sitt nästan fem år långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i Sverige. Projektet avslutades med en välbesökt nationell slutkonferens där projektet redogjorde för sina fina resultat. Sammantaget framgick att det finns gott stöd för att introducera DCD inom svensk sjukvård. Läs mer här. Inom ramen för projektet genomfördes 10 DCD-processer vilket ledde till 17 njurtransplantationer och 1 lungtransplantation med goda resultat.

Nu tar regionerna över införandet av DCD och i Stockholm finns redan ett beslut fattat om att gradvis införa denna donationsform. RDc har uppdraget att bistå regionen med utbildning och en genomtänkt plan för införandet, utifrån den nationella utbildningsplan som är utformad av verksamhetsområdesgrupp organ (VOG-Organ) på Vävnadsrådet. 

Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har redan infört DCD. Till följd av coronapandemin har införandet av DCD på övriga sjukhus blivit pausat. Under hösten påbörjar dock Karolinska, i samverkan med RDc, en utbildningsinsats gentemot intensivvården i Huddinge. 

Den 17 mars 2021 planerar RDc att ha ett regionalt uppstartsmöte. Efter det återupptas arbetet med vidare spridning av DCD i regionen. Separat inbjudan kommer från RDc till alla berörda.