Grundläggande webbutbildning för samtlig sjukvårdspersonal

Vävnadsrådet erbjuder en grundläggande webbutbildning i donation som riktar sig till samtlig vårdpersonal. Den tydliggör regionernas donationsfrämjande uppdrag och innehåller det som alla anställda bör känna till om donation. Du finner utbildningen via denna länk.