Utbildning i Organdonation för sjuksköterskor & undersköterskor, 22-23 maj 2024

Transplantationskoordinatorerna i joursamarbetet ”OFO Mellansverige” har sedan många år arrangerat en grundläggande utbildning i donation för anestesi-, operations- och intensivvårdspersonal. I Stockholm ges utbildningen två gånger per år. Utbildningen omfattar två heldagar med föreläsare från både donations- och transplantationsverksamheterna. Utbildningen belyser även närståendeperspektivet.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst mot sjuksköterskor och undersköterskor inom anestesi, operation och intensivvård.