Hedersutmärkelse för gott donationsarbete på Karolinska

5 november, 2020

Viljan att donera organ och vävnader är mycket utbredd i Sverige. I region Stockholm Gotland har vi detta år varit bättre på att tillvarata denna vilja än någonsin tidigare! Detta är enastående med tanke på pandemin. I regionen har fram till sista oktober, 48 människor donerat organ, varav 29 på Karolinska.

Det goda donationsarbete som bedrivs på Karolinska har nu uppmärksammats genom att intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner – som värdig representant för hela donationsgruppen på Karolinska – tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse. Utmärkelsen går till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet. STORT GRATTIS till hela donationsgruppen på Karolinska!