Nationella Donationsmötet

Varje år arrangeras ett nationellt donationsmöte med föreläsningar och workshops för de som arbetar inom donationsverksamheten eller i närliggande verksamhet. Deltagarna kommer från sjukvården, intresseorganisationer, tjänstemannasidan, forskningen och andra intressenter.  Årets möte hölls i Östersund i slutet av januari och kommande planerade möte i Skåne är tyvärr skjutet ett år fram på grund av rådande pandemiläge.

Information om mötet 2022 och länk till anmälan kommer att finnas här.

Tidigare och kommande möten:

2018 Uppsala
2019 Linköping
2020 Frösön Östersund
2021 Inställt möte
2022 Båstad
2023 Stockholm