Nu kan du anmäla dig till Nationella Donationsmötet 2023

21 september, 2022

Den 30-31 mars är det dags för det nationella donationsmötet, närmare bestämt det 12.e i ordningen. Nu kan du gå in och läsa mer om mötet och anmäla dig via: NDM 23

Anna Nergårdh, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, som tidigare lett den statliga utredningen om god och nära vård, kommer att vara moderator för mötet. Anna har tidigare varit engagerad i donationsfrågan i Region Stockholm. 

Mötet kommer bl.a. att spänna över donation här och nu, och i en framtid, betydelsen av olika professioners bidrag och inspiration från olika regioner. Vi avslutar dagarna med att få lyssna till och samtala med Emma Schols, mamman som räddade sina sex barn från elden – tillika mottagare av hudvävnad. 

Väl mött på Djurönäset i Stockholm!