Ny lagrådsremiss

4 februari, 2022

Det är många med oss som arbetat hårt för att få till stånd ett regelverk som tydligt främjar donation av organ och vävnader. Regeringen har nu tagit ett viktigt steg för att möjliggöra för fler individer som önskar donera att faktiskt också få göra det, genom att föreslå att intubation ska kunna utgöra en del av den organbevarande behandlingen. Detta finns att läsa om i den lagrådsremiss som nyligen lades fram.

Efter att lagrådet har kommit med sitt yttrande läggas en ny proposition fram den 1 mars.

Klicka här för att komma till lagrådsremissen!