RDc arrangerar landets första SK-kurs i donation

6 september, 2021

RDc har fått förtroendet att arrangera landets första SK-kurs i donation av organ och vävnader inom intensivvården! Kursen kommer att gå av stapeln mellan den 24-28 oktober i år (halvdagar på måndagen och fredagen för att underlätta för resande). Sprid gärna denna glädjande nyhet till berörda!

Kursen söks via Socialstyrelsen på följande länk: 
https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/totara/catalog/index.php

Skriv in ordet ”Donation” i sökfältet så får du upp kursen ”Donation av organ och vävnader inom intensivvården”.

Sammanfattning av kursinnehåll

En donationsprocess kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och ställer bl.a. höga krav på kunskap om intensivvård vid svår nytillkommen hjärnskada, intensivvård av en organdonator och konstaterande av död. Utöver detta krävs en god förmåga att samtala om död och donation, och en god kännedom om de juridiska och etiska förutsättningarna. I Sverige introduceras nu en komplementär donationsform, DCD, som intensivvårdsläkaren behöver behärska.

Genom teoretiska och praktiska moment ger kursen ST-läkaren fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, ur ett juridiskt, etiskt, logistiskt och medicinskt perspektiv. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet.