Regionalt donationsmöte Stockholm – Gotland, våren 2023

Varje vår hålls ett regionalt möte för samtliga donationsansvariga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, kontaktpersoner inom anestesi och operation samt vävnadsutredare inom Region Stockholm Gotland. Kommande regionmöte är planerat till den 10 maj 2022. Då ligger bl.a. fokus på den nya lagstiftning som förväntas träda i kraft 1 juli, pågående revisionen av föreskriften rörande bestämmande av människans död, införandet av DCD och hur vävnadsarbetet fortskrider.

Mer information samt inbjudan har sänts till alla berörda av RDAL Organ. Har du frågor är du välkommen att maila oss här.

Datum: 2022-05-10
Tid: 12:00-16:30 (inleds med gemensam lunch)
Plats: Scandiasalen, Gamla Astrid Lindgrens Barnsjukhus