Regionalt donationsmöte Stockholm – Gotland

Varje vår hålls ett regionalt möte för samtliga donationsansvariga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, kontaktpersoner inom anestesi och operation samt vävnadsutredare inom Region Stockholm Gotland. Kommande regionmöte är planerat till den 17 mars 2021. Då ligger fokus på implementering av Donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) i vår region.

Mer information samt inbjudan kommer till alla berörda senare.

Datum: 2021-03-17

Plats: Sune Bergströms aula J3:07 Nya Karolinska Sjukhuset Solna