Regionalt OFO-möte

Årligen träffas donationsansvariga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom ramen för samarbetet OFO (Organisationen för organdonation i Mellansverige). Dessa möten hålls omväxlande i Stockholm samt i annan stad i Mellansverige. Mötena hålls företrädesvis under hösten. Detta år har det dock inte planerats något utifrån omständigheterna kring rådande pandemi.