SK-kurs i donation, 6-10 november 2023

RDc arrangerar hösten 2023 för andra gången ”SK-kurs i donation av organ och vävnader inom intensivvården”. För er som undrar över utfallet av den första kursen – läs här.

En donationsprocess kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och ställer bl.a. höga krav på kunskap om intensivvård vid svår nytillkommen hjärnskada, intensivvård av en organdonator, och konstaterande av död. Utöver detta krävs en god förmåga att samtala om död och donation, och en god kännedom om de juridiska och etiska förutsättningarna. I Sverige introduceras nu en komplementär donationsform, DCD (se nedan), som intensivvårdsläkaren behöver behärska.

Genom teoretiska och praktiska moment ger kursen ST-läkaren fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, ur ett juridiskt, etiskt, logistiskt och medicinskt perspektiv. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet.

Du finner mer information och möjlighet att anmäla dig via Socialstyrelsen. Anmälningsperioden pågår från andra halvan av mars till den 1 maj 2023.