Skräddarsydd kurs för vårdledare i donation!

16 december, 2022

Som vårdledare och yrkeserfaren sjuksköterska har man ett ansvar att stötta mindre erfarna kollegor i processer som inte är lika vanligt förekommande som andra inom intensivvården. Vi vill därför för första gången erbjuda en utbildning i organ- och vävnadsdonation till vårdledare, anpassad för just vårdledarens roll, med tyngdpunkt på lagstiftning och praktiska moment, som syftar till att öka vårdledarens kunskap och trygghet att ledsaga sin personal genom en donationsprocess.

Så se till att anmäla dig till vårens kurs som går av stapeln den 26 april här.