Aktuellt

Aktuellt

Arbetet med organ- och vävnadsdonation är ett långsiktigt arbete som inte i huvudsak präglas av nyheter. Men då och då inträffar saker som är väl värda att uppmärksamma! Ni kommer då att finna dessa i flödet på denna sida. Önskar du att vi lyfter fram någon specifik aktualitet så kontakta oss gärna!

Eftersom införandet av donation efter död orsakad av cirkulationsstillestånd, DCD, är en av de mest aktuella händelserna inom området donation i Regionen och i övriga landet, så kommer vi här kontinuerligt informera om vilka sjukhus som har implementerat denna komplementära donationsprocess i vår region. Att ha implementerat DCD innebär att berörda intensivvårdsavdelningar och operationsavdelningar har utbildats inom DCD samt har utverkat checklistor som testats genom simuleringar i samverkan med transplantationsenheten.

I Region Stockholm Gotland är DCD implementerat på:
– Södersjukhuset, MIVA, IVA
– Karolinska Universitetssjukhuset, CIVA, NIVA, THIVA i Solna och IVA i Huddinge
– S:t Görans sjukhus
– Norrtälje sjukhus
– Danderyds sjukhus

Implementeringsarbete pågår på:
– Södertälje sjukhus
– Karolinska Universitetssjukhuset Solna, BIVA

Implementering kvarstår på:
– Visby lasarett
– Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ECMO

En donationsfrekvens som överträffar allas förväntningar

Fram till den 30 september i år hade hela 43 donatorer donerat organ i vår region. Av dessa var 5 DCD. Det är fler än någonsin under samma…

Läs mer

Välkommen satsning på ögonvävnadsdonation

Fram tills i år har ögonvävnad endast tillvaratagits på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Trots det goda arbete som bedrivits täcks inte behovet…

Läs mer

STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har tillgång till en…

Läs mer

NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

Efter att donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd framgångsrikt börjat introduceras i Sverige inleddes ett samarbetsprojekt mellan…

Läs mer