Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete. 

I takt med att pandemin klingar av börjar vi nu äntligen komma igång med våra utbildningar och möten, du finner information om vilka här nedanför.

Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete.

Till följd av rådande coronapandemi är flertalet utbildningar och möten pausade. Under våren 2022 hoppas vi kunna komma igång med våra utbildningar och större möten, du kommer då att finna information om dem här.

Utbildning i organdonation för specialistläkare/ST-läkare i anestesi, intensivvård och transplantation, 21 november 2024

Det har varit många nyheter inom donationsområdet de senaste åren; nytt regelverk, DCD och NRP för att nämna några. Närmaste året kommer sannolikt…

Läs mer

NYHET! Utbildning i organdonation för specialister inom neurokirurgi, neurologi, akutmedicin och kardiologi, 19 november 2024 

Er kunskap inom donationsområdet är viktig för att fler människor ska få möjlighet att donera sina organ efter sin död.

Läs mer