Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete. 

I takt med att pandemin klingar av börjar vi nu äntligen komma igång med våra utbildningar och möten, du finner information om vilka här nedanför.

Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete.

Till följd av rådande coronapandemi är flertalet utbildningar och möten pausade. Under våren 2022 hoppas vi kunna komma igång med våra utbildningar och större möten, du kommer då att finna information om dem här.

Nationella Donationsmötet, 30-31 mars 2023

Varje år arrangeras ett nationellt donationsmöte med föreläsningar och workshops för de som arbetar med organ- och vävnadsdonation.

Läs mer

DAS, DOSS & DUS-möte, datum kommer

Två gånger om året samlar vår regionalt donationsansvariga sjuksköterska alla sjuksköterskor med donationsuppdrag till möte. Detta möte ambulerar…

Läs mer

Regionalt OFO-möte, 29 november

Årligen träffas donationsansvariga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom ramen för samarbetet OFO Mellansverige. Dessa möten hålls…

Läs mer

Regionalt donationsmöte Stockholm – Gotland, våren 2023

Varje vår hålls ett möte för samtliga donationsansvariga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare samt kontaktpersoner inom anestesi och operation.…

Läs mer

Grundläggande webbutbildning för samtlig sjukvårdspersonal

Vävnadsrådet erbjuder en grundläggande webbutbildning i donation som riktar sig till samtlig vårdpersonal.

Läs mer

Grundutbildning i organdonation och transplantation, 10-11 oktober 2022

Transplantationskoordinatorerna i joursamarbetet ”OFO Mellansverige” har sedan många år arrangerat en grundläggande utbildning i donation för…

Läs mer

EDHEP, European Donor Hospital Education Programme, 8-9 december

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter sörjande närstående och som har till uppgift att utreda…

Läs mer

AD, Avancerad Donationsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som är erfaren inom området och som önskar fördjupa dig i organdonationsprocessen. Utbildningen syftar till att…

Läs mer