Aktuella utbildningar och möten

Sök bland
och anmäl dig till
aktuella utbildningar och möten

Läs mer

Nationella donationspärmar

DBD och DCD i praktiken
Underlag och vägledning för de två donationsprocesserna

Läs mer

Utbildningsmaterial, rapporter och statistik

Utbildningsmaterial och
statistik
för dig inom vården

Läs mer

EN VIKTIG MILSTOLPE VÄRD ATT FIRA

Samtliga sjukhus i Region Stockholm och Gotland nu har etablerat DCD!

Läs mer

Nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

En revidering är nu genomförd av protokollet som behöver nå intensivvården…

Läs mer

Ny lag antagen av Riksdagen

Äntligen är vi i mål med denna viktiga process...

Läs mer