Aktuellt

Aktuellt

Arbetet med organ- och vävnadsdonation är ett långsiktigt arbete som inte i huvudsak präglas av nyheter. Men då och då inträffar saker som är väl värda att uppmärksamma! Ni kommer då att finna dessa i flödet på denna sida. Önskar du att vi lyfter fram någon specifik aktualitet så kontakta oss gärna!

Eftersom införandet av donation efter död orsakad av cirkulationsstillestånd, DCD, är en av de mest aktuella händelserna inom området donation i Regionen och i övriga landet, så kommer vi här kontinuerligt informera om vilka sjukhus som har implementerat denna komplementära donationsprocess i vår region. Att ha implementerat DCD innebär att berörda intensivvårdsavdelningar och operationsavdelningar har utbildats inom DCD samt har utverkat checklistor som testats genom simuleringar i samverkan med transplantationsenheten.

I Region Stockholm Gotland är DCD implementerat på:
– Södersjukhuset, MIVA, IVA
– Karolinska Universitetssjukhuset, CIVA, NIVA, THIVA i Solna och IVA i Huddinge
– S:t Görans sjukhus
– Norrtälje sjukhus
– Danderyds sjukhus

Implementeringsarbete pågår på:
– Södertälje sjukhus
– Karolinska Universitetssjukhuset Solna, BIVA

Implementering kvarstår på:
– Visby lasarett
– Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ECMO

Nu kan du anmäla dig till Nationella Donationsmötet 2023

Hoppas att vi ses den 30-31 mars på Djurönäset!

Läs mer

Nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

En revidering är nu genomförd av protokollet som behöver nå intensivvården snarast!

Läs mer

Ny lag antagen av Riksdagen

Äntligen är vi i mål med denna viktiga process...

Läs mer

Ny lagrådsremiss

En ny lagrådsremiss är nu framlagd som glädjande nog inkluderar intubation som en del av den organbevarande behandlingen.

Läs mer

RDc börjar tillvarata hudvävnad

RDc inleder ett samarbete med Hudbanken i Uppsala. Donerad hudvävnad kan nyttjas som ett livräddande förband för brännskadade patienter.

Läs mer

RDc arrangerar landets första SK-kurs i donation

RDc har fått förtroendet att arrangera landets första SK-kurs i donation av organ och vävnader inom intensivvården!

Läs mer

Pressmeddelande – Proposition om organbevarande behandling justeras

Regeringen har nu hörsammat de synpunkter som framförts om orimligheten i att exkludera intubation från den organbevarande behandlingen

Läs mer

Efterlängtad proposition överlämnad till riksdagen

Efter två statliga utredningar har nu regeringen överlämnat en efterlängtad proposition till riksdagen. Länk finner du inne i denna aktualitet.……

Läs mer

Ny metod för levertransplantationer – fler kan få nya organ

Sveriges Radio belyser just nu ett viktigt arbete som pågår inom donations- och transplantationsområdet - nämligen användandet av den teknik som…

Läs mer

Hedersutmärkelse för gott donationsarbete på Karolinska

Livet som Gåvas hedersutmärkelse tilldelas intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner – som värdig representant för hela donationsgruppen på Karolinska.…

Läs mer