Aktuellt

Aktuellt

Arbetet med organ- och vävnadsdonation är ett långsiktigt arbete som inte i huvudsak präglas av nyheter. Men då och då inträffar saker som är väl värda att uppmärksamma! Ni kommer då att finna dessa i flödet på denna sida. Önskar du att vi lyfter fram någon specifik aktualitet så kontakta oss gärna!

Eftersom införandet av donation efter död orsakad av cirkulationsstillestånd, DCD, är en av de mest aktuella händelserna inom området, så känns det extra högtidligt att kunna meddela att samtliga sjukhus i Regionen den 6 oktober 2023, hade implementerat DCD.

Att ha implementerat DCD innebär att berörda intensivvårdsavdelningar och operationsavdelningar har utbildats inom DCD samt har utverkat checklistor som testats genom simuleringar i samverkan med transplantationsenheten.

Se nedanstående inlägg för mer information.

EN VIKTIG MILSTOLPE VÄRD ATT FIRA

Samtliga sjukhus i Region Stockholm och Gotland nu har etablerat DCD!

Läs mer

Nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

En revidering är nu genomförd av protokollet som behöver nå intensivvården snarast!

Läs mer

Ny lag antagen av Riksdagen

Äntligen är vi i mål med denna viktiga process...

Läs mer

RDc börjar tillvarata hudvävnad

RDc inleder ett samarbete med Hudbanken i Uppsala. Donerad hudvävnad kan nyttjas som ett livräddande förband för brännskadade patienter.

Läs mer

Ny metod för levertransplantationer – fler kan få nya organ

Sveriges Radio belyser just nu ett viktigt arbete som pågår inom donations- och transplantationsområdet - nämligen användandet av den teknik som…

Läs mer

Välkommen satsning på ögonvävnadsdonation

Fram tills i år har ögonvävnad endast tillvaratagits på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Trots det goda arbete som bedrivits täcks inte behovet…

Läs mer

STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har tillgång till en…

Läs mer

NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

Efter att donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd framgångsrikt börjat introduceras i Sverige inleddes ett samarbetsprojekt mellan…

Läs mer