Ny metod för levertransplantationer – fler kan få nya organ

6 november, 2020

Sveriges Radio belyser just nu ett viktigt arbete som pågår inom donations- och transplantationsområdet – nämligen användandet av den teknik som benämns NRP, normotherm regional perfusion.

Användandet av NRP har aktualiserats till följd av att en komplementär donationsmetod, som är väl etablerad i många andra länder, nu håller på att införas i Sverige. Denna donationsmetod gör att människor som avlider till följd av cirkulationsstillestånd också kan donera organ (sk. DCD). Tidigare har endast människor som avlider medan kroppen är cirkulerad via en respirator kunnat donera (sk. DBD).

NRP är förutsättningen för att donatorer som avlider till följd av cirkulationsstillestånd ska kunna donera levrar. Införandet av NRP kommer således att leda till att många fler svårt sjuka patienter kan beredas möjlighet till en livräddande levertransplantation. Lyssna gärna på reportaget från Sveriges radio.

I Stockholm har nu NRP framgångsrikt använts för första gången. Detta har varit möjligt tack vare stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltning och ett nära samarbete mellan PMI, ECMO-centrum, Regionalt Donationscentrum och Transplantationsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset.