Nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

5 september, 2022

Socialstyrelsens föreskrifter om kriterier för bestämmande av människans död har nu reviderats. Protokollet för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier har även justerats. Vi ber alla DAL och DAS om hjälp med att sprida denna information snarast.

Några av de förändringarna som gjorts är att man för att genomföra den kliniska diagnostiken behöver säkerställa att patientens centrala temperatur är minst 35 grader, och att en efter omständigheterna lämplig observationstid iakttas, innan den kliniska diagnostiken genomförs, efter hjärt- lungräddning eller akut hjärnskada.

Vi ber alla berörda sätta sig in i nedan handlingar och sprida kunskapen på sina sjukhus.

Protokollet finner du här.

Den reviderade föreskriften finner du här.