RDc börjar tillvarata hudvävnad

26 november, 2021

RDc inleder ett samarbete med Hudbanken i Uppsala. Det är hög tid att detta prioriteras, inte minst med tanke på att stockholmsregionens patienter transplanteras med hudvävnad i Uppsala. Dock har vår region fram tills nu inte bidragit med någon vävnad.

Donerad hudvävnad kan nyttjas som ett livräddande förband för patienter med omfattande brännskador. Idag råder det stor brist på donerad hudvävnad. Behovet av huddonatorer i Sverige är ca 100 per år och de senaste åren har tillgången varit ca 30 årligen (källa IVO). RDc är därför glada att kunna bidra till ett ökat tillvaratagande, via ett nystartat samarbete med Hudbanken och enheten för Patologi och Cancerdiagnostik i Solna.

I denna samarbete kommer RDc förutom att utreda medicinsk lämplighet och den avlidnes inställning till donation, även att tillvarata vävnaden tillsammans med donationsansvarig obduktionstekniker (DAT). Samarbetet kommer att utvärderas i början av 2022 varefter ytterligare bårhusenheter kommer att inkluderas.