Utbildningsmaterial, rapporter och statistik

Användbart material för dig inom sjukvården

Utbildningsmaterial och statistik

Användbart material för dig inom sjukvården

Utbildningsmaterial

Här finner du utbildningsmaterial i PowerPoint som du inom sjukvården kan använda dig av på studiedagar eller andra möten där donationsfrågan ska beröras. Har du frågor kring innehållet i någon presentation så maila oss gärna via denna länk. Önskar du en mer fördjupande presentation av någon av oss på RDc, så hör av dig så kan vi planera detta tillsammans.

Nedladdningsbara utbildningsmaterial

Vi har strävat efter att hålla bilderna ”rena” men till varje bild finns en förklarande text i anteckningsfältet, som du som föreläsare/möteshållare bör förhålla dig till för att rätt kunna förstå och förklara bilden. Materialet är fritt att använda men vi ber dig att inte förändra bilderna utan använda dem så som de är, för att minimera risken att av misstag framföra felaktig information om arbetet med organ- och vävnadsdonation. 

Rapporter

Här nedanför finner du rapporter som innehåller information som är central för arbetet med organ- och vävnadsdonation. Ta gärna del av dessa och dela med dig till andra som kan ha intresse. Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor kring innehållet.

Nedladdningsbara rapporter

Statistik

Nedan redogörs för den statistik som oftast efterfrågas av personal inom sjukvården. Vill du spara något diagram så kan du högerklicka på det och spara det som bild eller kopiera och infoga det i exempelvis en presentation. Önskar du ytterligare underlag är du välkommen att maila oss via denna länk.  

Att beakta vid användningen av statistiken är att den baseras på mycket små tal, vilket gör att skillnaderna från år till år, mellan regioner, sjukhus etc. kan se mycket stora ut även om skillnaderna endast består i enstaka donatorer. 

Statistik organdonation

Klicka på diagrammet för att zooma in
Klicka på diagrammet för att zooma in
Klicka på diagrammet för att zooma in
Klicka på diagrammet för att zooma in

Ovan diagram uppdateras när SCB publicerat underlag för år 2023

Klicka på diagrammet för att zooma in

Ovan diagram uppdateras när Svensk Transplantationsförening publicerat underlag för år 2023

Statistik vävnadsdonation

Klicka på diagrammet för att zooma in
Klicka på diagrammet för att zooma in