DBD & DCD

På denna sida finner du de nationella donationspärmarna för DBD och DCD i sin helhet. Här finns också en folder som enkelt beskriver DBD och DCD.

Med anledning av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli (ändringar i lag om transplantation mm (SFS 1995:831)) och pågående revidering av protokollet vid bestämmande av människans död som träder i kraft den 1 september, så kommer donationspärmarna att revideras och nya versioner publiceras här under hösten 2022. Ett försättsblad som ni kan infoga i era pärmar tills vidare, med information om detta, finns att hämta här.

Här finner du en länk till information om när du ska ta kontakt med en transplantationskoordinator och en donationsspecialiserad intensivvårdssjuksköterska (DOSS).  Men redan här kan sägas att vi önskar kontakt i samband med att ett brytpunktsbeslut fattas.

Här finner du också information om de projekt som pågår i vår region som faller inom ramen för ”annat medicinskt ändamål”. Den informationen är av värde när du utreder inställningen till donation tillsammans med närstående.

Finns det samtycke till vävnadsdonation så är det bra att känna till att vi i Region Stockholm primärt tillvaratar ögonvävnad för transplantation av hornhinnor. Här finner du en folder med information till närstående kring donation av ögonvävnad, som även kan användas i samband med en donation på en intensivvårdsavdelning. RDc har nyligen också börjat tillvarata hudvävnad, mer om detta finner du här.

DBD & DCD

Nationella donationspärmar

På denna sida finner du de nationella donationspärmarna för DBD och DCD i sin helhet.
Tryck här om du vill direkt till DBD-pärmen.
Tryck här om du vill direkt till DCD-pärmen.
Här finns också en folder som enkelt beskriver DBD och DCD.

Här finner du en länk till information om när du ska ta kontakt med en transplantationskoordinator och en donationsspecialiserad intensivvårdssjuksköterska (DOSS).  Men redan här kan sägas att vi önskar kontakt i samband med att ett brytpunktsbeslut fattas.

Här finner du också information om de projekt som pågår i vår region som faller inom ramen för ”annat medicinskt ändamål”. Den informationen är av värde när du utreder inställningen till donation tillsammans med närstående.

Finns det samtycke till vävnadsdonation så är det bra att känna till att vi i Region Stockholm primärt tillvaratar ögonvävnad för transplantation av hornhinnor. Här finner du en folder med information till närstående kring donation av ögonvävnad, som även kan användas i samband med en donation på en intensivvårdsavdelning. RDc har nyligen också börjat tillvarata hudvävnad, mer om detta finner du här.

DBD

Separat innehållsförteckning

 

DBD-pärmen kapitelvis:

 1. INLEDNING
 2. KONTAKT MED JOURHAVANDE
  TRANSPLANTATIONS-
  KOORDINATOR
 3. FLÖDESSCHEMA DONATIONSPROCESSEN DBD:
  IVA
  respektive OPERATION/ANESTESI
 4. NÄR KAN ORGANDONATION VARA MÖJLIG
  UPPMÄRKSAMMA MÖJLIG ORGANDONATOR
  MEDICINSK BEDÖMNING MÖJLIG ORGANDONATOR
 5. FASTSTÄLLANDE AV DÖD MED HJÄLP AV DIREKTA KRITERIER
  Formulär 1
  : SOCIALSTYRELSENS ”PROTOKOLL FÖR BESTÄMMANDE AV MÄNNISKANS DÖD”
 6. MEDICINSK UTREDNING
  PROVTAGNING – lab, odlingar, vävnadstypning och virusserologi
  RIKTADE UNDERSÖKNINGAR
  Formulär 2: ”DONATORKARAKTERISERING”
 7. VÅRD OCH BEHANDLING AV ORGANDONATOR PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNING
  SFAI’S RIKTLINJER
 8. VÄGLEDNING VID NÄRSTÅENDESAMTAL
  Bilaga: Religion och organdonation
 9. UTREDNING AV DONATIONSVILJA
 10. BESLUT OCH DOKUMENTATION GÄLLANDE DONATION
  Formulär 3
  : ”JOURNALHANDLING FÖR DONATIONSINGREPP PÅ AVLIDEN DONATOR DBD/DCD”
 11. ANNAT MEDICINSKT ÄNDAMÅL
 12. KONTAKT MED POLIS OCH RÄTTSMEDICIN I SAMBAND MED ORGANDONATION
 13. ORGANDONATION, BARN
 14. INFÖR DONATIONSOPERATION
 15. DONATIONSOPERATION
  INSTRUKTION DONATIONSOPERATION och PERIOPERATIVT OMHÄNDERTAGANDE
  BESKRIVNING AV OPERATIONSTEKNIK
  KLASSIFIKATION AV KIRURGISKA ÅTGÄRDER (OPERATIONSKODER)
 16. EFTER DONATION
 17. VÄVNADSDONATION
 18. STYRDOKUMENT
  FÖRFATTNINGAR GÄLLANDE DONATION OCH TRANSPLANTATION
  LÄNKAR GÄLLANDE DONATION OCH TRANSPLANTATION
  ANMÄLAN AV ALLVARLIGA AVVIKANDE HÄNDELSER OCH BIVERKNINGAR – ORGAN
 19. LOKALA RUTINER
 20. ÖVRIGT

DCD

Separat innehållsförteckning

 

DCD-pärmen kapitelvis:

 1. INLEDNING
 2. KONTAKT MED JOURHAVANDE
  TRANSPLANTATIONS-
  KOORDINATOR
 3. NÄR KAN ORGANDONATION VARA MÖJLIG
  KRITERIER FÖR MÖJLIG DCD, BRYTPUNKTSBESLUT
  PROGNOSTISERING AV DÖD
  MEDICINSK BEDÖMNING MÖJLIG ORGANDONATOR
 4. VÄGLEDNING VID NÄRSTÅENDESAMTAL
  Bilaga: Religion och organdonation
 5. UTREDNING AV DONATIONSVILJA
 6. MEDICINSK UTREDNING
  PROVTAGNING – lab, odlingar, vävnadstypning och virusserologi
  RIKTADE UNDERSÖKNINGAR
  Formulär 1: ”DONATORKARAKTERISERING”
 7. ORGANBEVARANDE BEHANDLING
 8. BESLUT OCH DOKUMENTATION GÄLLANDE DONATION
  Formulär 2
  : ”JOURNALHANDLING FÖR DONATIONSINGREPP PÅ AVLIDEN DONATOR DBD/DCD”
 9. ANNAT MEDICINSKT ÄNDAMÅL
 10. KONTAKT MED POLIS OCH RÄTTSMEDICIN I SAMBAND MED ORGANDONATION
 11. INFÖR AVBRYTANDE AV LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING VID DCD
 12. AVBRYTANDE AV LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING VID DCD
 13. FASTSTÄLLANDE AV DÖD MED INDIREKTA KRITERIER
  Formulär 3:
  DÖDSBEVIS
 14. ORGANDONATION, BARN
 15. INFÖR DONATIONSOPERATION
  FÖRMÖTE
 16. DONATIONSOPERATION
  BESKRIVNING AV OPERATIONSTEKNIK:
  Rapid Recovery (RR)
  Normoterm Regional Perfusion (NRP)
  KLASSIFIKATION AV KIRURGISKA ÅTGÄRDER (OPERATIONSKODER)
 17. EFTER DONATION
 18. VÄVNADSDONATION
 19. STYRDOKUMENT
  FÖRFATTNINGAR GÄLLANDE DONATION OCH TRANSPLANTATION
  LÄNKAR GÄLLANDE DONATION OCH TRANSPLANTATION
  ANMÄLAN AV ALLVARLIGA AVVIKANDE HÄNDELSER OCH BIVERKNINGAR – ORGAN
 20. FLÖDESSCHEMA DONATIONSPROCESSEN FÖR:
  IVA respektive OPERATION
  LOKALA CHECKLISTOR/RUTINER

KONTAKT MED KOORDINATOR OCH DOSS I SAMBAND MED BRYTPUNKTSBESLUT

LÄS MER OM NÄR OCH VARFÖR
HÄR