EN VIKTIG MILSTOLPE VÄRD ATT FIRA

10 oktober, 2023

Efter fem intensiva år, kunde det nationella projektet för donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd (DCD) i mars 2020 hålla sin slutkonferens och fira många år av enträget arbete och engagemang från så många! Efter det var det upp till respektive sjukvårdsregion att föra arbetet med DCD-implementeringen vidare. Detta sammanföll med pandemin och en lång period då svensk sjukvård var extremt pressad, så den spontana slutsatsen torde vara att implementeringen skulle stanna av…

Men RDc kan med stor stolthet och tacksamhet meddela att samtliga sjukhus i Region Stockholm och Gotland nu har etablerat DCD. Sist ut var Visby Lasarett, som denna vecka har simulerat och står redo att arbeta med denna donationsform.

Under pilotåret för DCD, år 2018, var målet att ha genomfört 10 fullständiga donationsprocesser. Från pilotstarten fram tills den 4 oktober i år har hela 147 DCD-donatorer donerat organ i Sverige. Bara i år har 46 DCD-donatorer donerat organ. Av dessa skedde 18 i Region Stockholm.

Fram till den 4 oktober i år, har arbetet med DCD bidragit till att 307 organ transplanterats; 249 njurar, 40 levrar, 15 dubbellungor samt 3 pankreas.

Med detta vill RDc rikta ett varmt tack till alla som engagerar sig så djupt för att möjliggöra för andra människor att få fortsatt liv!