Ny lag antagen av Riksdagen

19 maj, 2022

Idag hade Karin Hildebrand, Regionalt Donationsansvarig läkare, och Linda Gyllström Krekula, Verksamhetschef, på Regional Donationscentrum förtroendet att tala för Socialutskottet, timmen innan Riksdagen gick till omröstning gällande ny lagstiftning kring organdonation.

Idag är en historisk dag för oss som arbetar med organdonation. Vi är många som har väntat på detta regelverk i många många år – många som på olika sätt har bidragit till att vi nu äntligen får ett väl genomarbetat regelverk. Det känns därför lite högtidligt att flera av oss fick möjligheten att vara med på plats när den kommande lagstiftningen röstades igenom – säger Linda.

Vi får nu ett regelverk som främjar donation, och som ställer viktiga krav på en ökad tydlighet och transparens samt dokumentation av donationsprocessens samtliga delar. Riksdagen antog lagförslagen med två kompletterande uppmaningar: att arbeta för ett systematiskt och jämlikt bemötande samt förbättrad uppföljningen av närstående, och en utvidgning av det nordiska njurbytesprogrammet STEP.

För detaljer kring omröstningen se: Nya regler för organdonation Socialutskottets Betänkande 2021/22:SoU26

Nu återstår det viktiga arbetet med att omsätta lagen i praktiken.