STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

28 oktober, 2020

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har tillgång till en levande donator är det inte säkert att en donation och transplantation kan genomföras på grund av olika medicinska och immunologiska hinder. Ett sätt att möjliggöra levande transplantation även om sådana hinder föreligger är att inkompatibla donator-mottagarpar ansluter sig till ett njurbytesprogram. Par som ingår i ett sådant program kan sedan ”byta” donatorer med varandra för att kringgå eventuella inkompatibilitetsproblem. Efter flera års förberedelser genomfördes de första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP i Sverige 2018. Såväl 2-pars som 3-pars byten har utförts.

Effektiviteten i ett njurbytesprogram ökar ju fler inkompatibla par som ansluter. Då Sverige som land har en förhållandevis liten population är det inte mer än 30 till 40 patienter årligen som kan delta. Av denna anledning expanderades STEP 2019 till den skandinaviska nivån och administreras nu av Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org) som samordnar organtransplantationsverksamheten i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Estland. De två första njurbytena mellan olika skandinaviska länder genomfördes i slutet av 2019. Operationerna utfördes parallellt och koordinerat på olika skandinaviska sjukhus och njurarna transporterades sedan mellan länderna och de deltagande enheterna. Såväl donationer som transplantationer kunde genomföras som planerat, och alla transporter av njurar genomfördes utan problem.

För närvarande deltar alla transplantationsenheter i Sverige och Danmark, övriga länder förväntas ansluta inom kort. STEP är idag det enda gemensamt organiserade internationella njurbytesprogrammet där flera länder ingår och där inget av dom deltagande länderna har egna nationella njurbytesprogram.

Hittills (september -20) har totalt cirka 20 njurtransplantationer genomförts inom ramen för njurbytesprogrammet STEP.  Såväl 2-pars som 3-pars byten har utförts. Då det även är möjligt för anonyma, altruistiska njurdonatorer att delta så har också s.k. njurbyteskedjor kunnat genomföras. Idag genomförs matchningsomgångar i STEP ungefär var 3.e månad och rekryteringen av inkompatibla donator-mottagarpar fortsätter.