NYHET! Utbildning i organdonation för specialister inom neurokirurgi, neurologi, akutmedicin och kardiologi, 19 november 2024 

Utbildning i organdonation för specialister inom neurokirurgi, neurologi, akutmedicin och kardiologi

19 November 2024
Kl: 8:00-16:00
Lokal: NKS, Clarence Crafoord (A5:04)

Kostnad: Gratis

En grundläggande utbildning i organdonation som vänder sig till specialistläkare utanför intensivvården. Flera nyheter inom donationsområdet har tillkommit de senaste åren. Vi kommer att gå igenom: 

  • Donationsprocessen
  • Donation efter cirkulationstillestånd och organperfusion post mortem
  • Lagändringar
  • Initiering av intensivvård i syfte att möjliggöra donation

 Er kunskap inom donationsområdet är viktig för att fler människor ska få möjlighet att donera sina organ efter sin död. 

Max 30 deltagare.

Bekräftelse på antagning till kurs meddelas inom två veckor av Emil Härenstam​

Varmt välkommen

Vid frågor kontakta:
Emil Härenstam
Transplantationskoordinator
emil.harenstam@regionstockholm.se
Tel: 0701671027