Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete. 

I takt med att pandemin klingar av börjar vi nu äntligen komma igång med våra utbildningar och möten, du finner information om vilka här nedanför.

Utbildningar och möten

Kunskap och trygghet är nyckeln till ett gott donationsarbete

Viljan att donera organ och vävnader i Sverige är mycket utbredd. En viktig uppgift för vården är att skapa rätt förutsättningar för att tillmötesgå denna utbredda vilja att hjälpa svårt sjuka individer genom transplantation. För detta krävs kunskap hos den personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Nedan listas de utbildningar som du som personal kan söka för att öka din kunskap om detta viktiga arbete.

Till följd av rådande coronapandemi är flertalet utbildningar och möten pausade. Under våren 2022 hoppas vi kunna komma igång med våra utbildningar och större möten, du kommer då att finna information om dem här.

Utbildning i Organdonation, 25-26 oktober 2023

En tvådagarsutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor inom IVA, operation och anestesi

Läs mer

SK-kurs i donation, 6-10 november 2023

En SK-kurs för dig med inriktningen anestesi och intensivvård, neurokirurgi eller neurologi

Läs mer

Vårdledarutbildning, 26 april 2023

Som vårdledare har man ett ansvar att stötta mindre erfarna kollegor. Vi erbjuder därför en utbildning i organ- och vävnadsdonation skräddarsydd till…

Läs mer

Grundutbildning i organdonation och transplantation, 24-25 maj 2023

Transplantationskoordinatorerna i joursamarbetet ”OFO Mellansverige” har sedan många år arrangerat en grundläggande utbildning i donation för…

Läs mer

EDHEP, European Donor Hospital Education Programme, 16-17 mars

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter sörjande närstående och som har till uppgift att utreda…

Läs mer

AD, Avancerad Donationsutbildning, 31 maj-2 juni

Denna utbildning vänder sig till dig som är erfaren inom området och som önskar fördjupa dig i organdonationsprocessen. Utbildningen syftar till att…

Läs mer