Framgångsrikt arbete med DCD fortsätter nu regionalt

Den 10 mars avslutade det nationella DCD-projektet sitt nästan fem år långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i Sverige.


0 Comments1 Minutes

En donationsfrekvens som överträffar allas förväntningar

Fram till den 30 september i år hade hela 43 donatorer donerat organ i vår region. Av dessa var 5 DCD. Det är fler än någonsin under samma tidsperiod.


0 Comments1 Minutes

Välkommen satsning på ögonvävnadsdonation

Fram tills i år har ögonvävnad endast tillvaratagits på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Trots det goda arbete som bedrivits täcks inte behovet av ögonvävnad.


0 Comments1 Minutes

STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har tillgång till en levande donator är det inte säkert…


0 Comments2 Minutes

NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

Efter att donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd framgångsrikt börjat introduceras i Sverige inleddes ett samarbetsprojekt mellan transplantationsenheten vid…


0 Comments2 Minutes