Vårdledarutbildning, 25 april 2024

Som vårdledare och yrkeserfaren sjuksköterska har man ett ansvar att stötta mindre erfarna kollegor i processer som inte är lika vanligt förekommande som andra inom intensivvården. Vi vill därför erbjuda en utbildning i organ- och vävnadsdonation till er vårdledare och yrkeserfarna sjuksköterskor, med tyngdpunkt på lagstiftning och praktiska moment, som syftar till att öka vårdledarens kunskap och trygghet att ledsaga sin personal genom en donationsprocess.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vårdledare och yrkeserfarna sjuksköterskor inom intensivvården.

När och var: Våren 2024 arrangeras Vårdledarutbildningen den 25 april på NKS, i lokalen A4:04, också kallad Jan Lindsten.

Anmälan sker nedan: