Vårdledarutbildning, 26 april 2023

Som vårdledare och yrkeserfaren sjuksköterska har man ett ansvar att stötta mindre erfarna kollegor i processer som inte är lika vanligt förekommande som andra inom intensivvården. Vi vill därför erbjuda en utbildning i organ- och vävnadsdonation till er vårdledare, med tyngdpunkt på lagstiftning och praktiska moment, som syftar till att öka vårdledarens kunskap och trygghet att ledsaga sin personal genom en donationsprocess.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vårdledare inom intensivvården.

När och var: Våren 2023 arrangeras Vårdledarutbildningen den 26 april på NKS, i lokalen J3:13, också kallad Marc Bygdeman.

Mer information och save-the-date finner du här.

 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD