Utbildning i organdonation för specialister i Anestesi & Intensivvård, 21 november 2024

Det har varit många nyheter inom donationsområdet de senaste åren; nytt regelverk, DCD och NRP för att nämna några. Närmaste året kommer sannolikt DCD och hjärttransplantation bli…


0 Comments1 Minutes

NYHET! Utbildning i organdonation för specialister inom neurokirurgi, neurologi, akutmedicin och kardiologi, 19 november 2024 

Er kunskap inom donationsområdet är viktig för att fler människor ska få möjlighet att donera sina organ efter sin död.


0 Comments1 Minutes

EN VIKTIG MILSTOLPE VÄRD ATT FIRA

Samtliga sjukhus i Region Stockholm och Gotland nu har etablerat DCD!


0 Comments1 Minutes

Utbildning i Organdonation för sjuksköterskor & undersköterskor, 22-23 maj 2024

En tvådagarsutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor inom IVA, operation och anestesi


0 Comments1 Minute

Vårdledarutbildning, 25 april 2024

Som vårdledare har man ett ansvar att stötta mindre erfarna kollegor. Vi erbjuder därför en utbildning i organ- och vävnadsdonation skräddarsydd till er vårdledare.


0 Comments1 Minute

Ny lag antagen av Riksdagen

Äntligen är vi i mål med denna viktiga process...


0 Comments1 Minutes

RDc börjar tillvarata hudvävnad

RDc inleder ett samarbete med Hudbanken i Uppsala. Donerad hudvävnad kan nyttjas som ett livräddande förband för brännskadade patienter.


0 Comments1 Minutes

Ny metod för levertransplantationer – fler kan få nya organ

Sveriges Radio belyser just nu ett viktigt arbete som pågår inom donations- och transplantationsområdet - nämligen användandet av den teknik som benämns NRP, normotherm regional…


0 Comments1 Minutes