EN VIKTIG MILSTOLPE VÄRD ATT FIRA

Samtliga sjukhus i Region Stockholm och Gotland nu har…


Nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

En revidering är nu genomförd av protokollet som behöver nå…


Ny lag antagen av Riksdagen

Äntligen är vi i mål med denna viktiga process...


RDc börjar tillvarata hudvävnad

RDc inleder ett samarbete med Hudbanken i Uppsala. Donerad…


Ny metod för levertransplantationer – fler kan få nya organ

Sveriges Radio belyser just nu ett viktigt arbete som pågår…


Välkommen satsning på ögonvävnadsdonation

Fram tills i år har ögonvävnad endast tillvaratagits på…


STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure…


NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

Efter att donation efter död till följd av…